Privacyverklaring & disclaimer
Het Groei Atelier hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website.

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Groei Atelier kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Het Groei Atelier uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Het Groei Atelier verzendt, geeft u daarmee Het Groei Atelier toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling ervan.

Bij hyperlinks naar andere websites is Het Groei Atelier niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt. Het Groei Atelier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Met de toegang tot en het gebruik van de site www.groeiatelier.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Het Groei Atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Het Groei Atelier afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Links naar andere websites
Verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van u als de gebruiker van deze site. Het Groei Atelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Het Groei Atelier worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Wijzigingen
Het Groei Atelier behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn.

  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
  • Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden.
  • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van diens werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
  • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
  • Bij afzeggingen door de cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.

Lees de volledige algemene voorwaarden
hier